Innføring av en ny valuta?

av
Terje Høyland

Gud tar hjertet mitt i stadig større grad for det som ble kalt Hans rikssak. Det har ført til en valuta som er alt annet enn krypto. 

La meg komme tilbake til valutaen om litt, men først dele litt av min historie med deg. Som 12-åring var jeg i Mandal sentrum og syklet. Det var sommerferie og jeg og en kamerat syklet rundt. Plutselig opplever jeg at Gud taler. «Terje,» sier Han, «jeg har ingen barnebarn, bare barn.» Alt skjedde i løpet av sekunder. Jeg forstod hva Han mente. Jeg var velsignet med to foreldre som på hver sin måte hadde vist hvordan troen på Jesus hadde betydning i deres hverdag og på jobb. Det jeg så var attraktivt og da Gud utfordret på at det ikke er barnebarn i Hans rike, så forstod jeg at jeg måtte gjøre et selvstendig valg på om jeg ville følge Ham, slik mine foreldre hadde gjort. Svaret hadde ikke snev av nøling. Jeg var alt annet enn i tvil, det finnes ikke noe bedre enn å være en nær venn av Gud. Jeg har aldri angret!

Samtidig fikk jeg nærkontakt med et oppdrag om at alle trenger et vennskap med Jesus. Jeg fikk gode muligheter til å vokse inn i dette oppdraget gjennom bedehuset og kirka i byen. Da jeg kom inn på mediahøyskolen etter videregående var det denne rare freden for å si fra meg plassen for å i stedet reise til Stavanger og Misjonshøyskolen. Da jeg fortalte min mor at jeg hadde valgt slik for å bli misjonær, svarte hun bare: «Det har jeg visst lenge.» I Stavanger fikk jeg i tillegg til en solid teologisk utdannelse mulighet til å bli med i IMI-kirken. Å få lære fra Martin og Irene Cave og et fellesskap som ville nå byen og senere verden med budskapet om Jesus, ble livsforvandlende. Deretter ble det 7 år i misjon på østkanten av Paris og nå får jeg være med i utviklingen av misjonseventyret i Kambodsja.

Oppdraget vårt er å gå ut i all verden og gjøre hvert folkeslag til disipler. Disippelvandringen starter med at stadig flere sier ja til frelsen i Jesus. Spørsmålet skal få dirre i meg: blir folk frelst? Får stadig flere starte et vennskap med Jesus? Blir nye folk disipler?

Rom 10,14 sier: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?»

Da jeg begynte å undersøke hvordan vi ligger an med oppdraget fikk jeg et bilde av 88 fulle fly som deiser i bakken hver eneste dag og eksploderer. Hvert fly har 500 passasjerer og ingen overlever. Ikke eneneste av disse har hørt om Jesus. Ikke en! Et gjennomsnitt på 44.000 dør hverdag uten å kjenne Jesus. Enda flere dør med kunnskap, men uten vennskap med Ham. Det er et motiverende alvor!

Dette er en utfordring jeg gjerne vil gjøre noe med! I løpet av 7-8 år har jeg samlet inn penger i Norge for å kunne sende ut det som så langt er blitt 110 nasjonale evangelister i Kambodsja. I løpet av pandemien har de kunnet fortsette for mer eller mindre full styrke og står klare til å vise folk veien til Jesus nå som pandemien ser ut til å gå over i en ny fase. Det har kostet 750 kr per mnd./9000 kr i året. En av dem hjalp 112 nye til Jesus i 2020! Et forsiktig gjennomsnitt har vært på 30-40 per evangelist. Over de fem årene støtten gis, betyr det at en evangelist har gitt 150-200 flere mennesker et håp i Jesus. De sier ikke bare ja til Jesus, de blir døpt og er med i lokale huskirker hvor de vokser i tro på Jesus. Mange av dem hjelper sine egne familier og venner til tro i neste omgang. Omfanget vil vi først kunne anes på sikt. De fleste evangelistene fortsetter uten pengestøtte når vi er ferdig med vår økonomiske støtte.

Jeg kjenner jeg er begeistret over dette bildet av å kunne bidra til at kirker rundt om i verden får hjelp til å se nye bli disipler av Jesus. Jeg er ivrig etter å tømme flyene med de som dør uten Jesus!

Og det er her den nye valutaen kommer inn. Vi har begynt å omregne i evangelister. Hvis vi ikke pusser opp badet, men venter enda litt til så er det 10 evangelister i et helt år. Klarer jeg å selge noe av kunsten vi har kjøpt med gevinst kan det bli en til to evangelister til. Den gamle bilen som vi selger nå, hvor mye av den summen kan bli til evangelister? En mindre ferietur i året kan bety 8 evangelister i et år.  I gjennomsnitt ville det i Kambodsja bety over200 flere som kommer til tro på Jesus. Allerede for den ene stopper himmelen opp for å feire!

Vi tenger en ny radikalitet fra Guds folk i forhold til at det gjennomsnittlig dør 44.000 uten å ha hørt om Jesus. Å begynne å omgjøre eget forbruk til å investere penger i dem som leder folk til Jesus er en spennende mulighet! Det er kanskje litt sært, men vi trenger en tenkning som hjelper oss å styre enda mer av vårt forbruk over på å hjelpe nye til tro på Jesus.

Jeg ber om å bli ivrig på denne formen for valutatransaksjoner.  Blir du med?

Helt praktisk for deg som vil investere i evangelister:

Enkeltgaver via Vipps: #580975

Fast giveravtaler som øremerkes til dette er mulig ved melding til okonomi@imikirken.no

750 per mnd. tilsvarer en evangelist

Hvis du vil at vi skal vite om gaven din og kunne gi deg info om hva som skjer må du nevne det i mail til terje@imikirken.no

26
.
5
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg