Hvordan leder Gud?

av
Bjørn Wang

For en kristen bør det være viktig å få øye på hva Gud gjør og bli en del av det.

Ingen kan hoppe på alle gode prosjekt samtidig, vi må prioritere. I skviset mellom utfordringer og muligheter på den ene siden, og tid og ressurser på den andre siden, må det prioriteres. Det gjelder for enkeltpersoner, familier, menigheter og organisasjoner. Av og til er det tøffe valg, som vil bestemme livsretningen i mange tiår. De vanskelige valgene er sjelden mellom det helt gode/det perfekte på den ene siden og rene ondskapen på den andre siden. Her styrer heldigvis de fleste greit igjennom. Men i den skumringen som gjerne oppstår mellom ideal og virkelighet kan det være lurt å lytte til han som sa «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,20b). Så, hvordan får vi øye på Guds vilje i livets mellomstore spørsmål? Her er sju prinsipper å tenke på.

1. Guds ord. Her er Guds generelle vilje åpenbart, og det gjelder for alle mennesker. Derfor er det viktig at kristne ledere kjenner sin bibel, gjennom jevnlig/daglig lesning og bruk. Hvis en kjenner sin bibel er det lettere å avsløre vranglære, og det er lettere å bedømme for eksempel profetier og åpenbaringer.

2. Vår fornuft. I de aller fleste valgene tenker vi oss fram til gode løsninger. Gud har gitt oss evnen til å tenke for og imot. Mange ganger kan vi bli fristet til å feige unna på grunn av frykt. Fornuften vet heller ikke hva som skjer i framtida (heldigvis!), men vi kan vurdere mulige konsekvenser og risiko for de ulike alternativene. Fornuften hjelper oss også å skille vesentlige og uvesentlige argumenter fra hverandre.  

3. Direkte åpenbaringer. Gud taler hele tiden. Lytter vi? Han taler til oss gjennom profetiske ord, drømmer og visjoner, eller opplevelsen av et kall. Enten de kommer via andre mennesker eller direkte til oss, kan det å følge Guds stemme få avgjørende betydning i livet vårt.

4. Åpne og stengte dører. Gud leder gjennom omstendigheter vi møter. Hvem hadde for eksempel forutsett pandemien? Mange «dører» for evangeliet ble stengt. Møter ble avlyst. Misjonærer kom seg ikke til sitt tjenestested. Folk mistet jobben og det som verre er. Jeg vil tro at så å si alles planer har blitt påvirket det siste året. Samtidig har andre dører åpnet seg. Hvordan har vi utnyttet alle mulighetene som plutselig kom? Dette betyr ikke at alle åpne dører er fra Gud og all motstand er demonisk. Men vi kan øve opp vår dømmekraft til å vite når vi skal stå på, kjempe og «be det igjennom», og når vi skal konkludere med at det er Gud som vil vi skal velge en annen retning. Dette var tilfelle med Paulus & co: «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia…» (Apg 16,6b) Det var ikke mot Guds ord å forkynne det i Asia. Det var heller ikke i strid med Paulus’ kallsopplevelse. Men han ble ledet over til Makedonia. Det er ikke alltid vi skjønner hvorfor. Men vi kan få fred for avgjørelsen.

5. Fred og ufred. Det å kjenne på fred etter at en avgjørelse er tatt er en viktig pekepinn på om valget var riktig. Når vi begir oss inn på Guds ledelse, hender det at det virker mot sunn fornuft eller den allminnelige oppfatningen i folket. Det kan være å gi noen måneder eller år til misjonsarbeid, for eksempel. Det blir verken belønnet av pensjonssystemet eller applaudert av bankvesenet. Men hvis en opplever fred for valget, kan det vise seg å være et godt valg. For eksempel, da jeg og Marit i 1996 sa ja til å reise til Bolivia som misjonærer, skulle det gå ennå fire år før vi gikk ned trappene fra en Boeing 727 i Cochabamba. Det var jo et stort og definerende valg, derfor ga vi det litt tid, og tenkte Gud kunne stanse oss om det skulle være helt feil.

6. De helliges råd. Snakk med andre kristne om det som er på spill for deg! Få noen til å be for deg! Involvér folk som du vet vil deg vel! Vi er ikke kalt til å leve kristenlivet i isolasjon, men i fellesskap. La derfor fellesskapet hjelpe deg å vurdere alternativene.

7. Til sist, hvis du har gått gjennom alle disse sjekkpunktene og fremdeles står igjen med to alternativer, kan det beste valget være det som krever mest tro av deg. Ved hvilket alternativ vil du trenge Gud mest? Hvor vil du bli mest avhengig av ham? Vi er nemlig ikke først og fremst kalt til å gjøre en hel masse ting for Gud, men vi er kalt til å være sammen med ham.

Jeg håper dette var til hjelp. Kanskje du har andre måter å finne Guds ledelse i livet på? Lykke til med livets små og store valg.

31
.
5
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg