Nå er det tid for misjon!

av
Terje Høyland

Det er et vindu nå, som verden ikke har sett maken til! Hvor lenge det er åpent, vet ingen!

3,14 milliarder mennesker har fremdeles ikke hørt de gode nyhetene om Jesus. Smak på tallet: 3,14 milliarder! Det finnes ingen annen vei til Gud enn Jesus, så når de ikke har hørt om at det finnes en vei, så er det krevende å finne frem.

Samtidig har det aldri før vært så mange kristne i verden. De er spredt over hele jordkloden og det er relativt kort vei fra dem til de som ikke har hørt. I Kambodsja f.eks er ca 3000 landsbyer nådd, mens 11.000 ikke har noe kristen gruppe i sin midte. Mange av landets fylkesledere har satt seg som mål å nå sine unådde innen 10 år. Det vil kreve målretta innsats, bønn og økonomisk hjelp, men er klart innen rekkevidde.

Likedan gir teknologi, reisemuligheter og media muligheter ingen før oss har hatt. Pandemien viste mange myndigheter hvor viktig det er med godt internett for å kunne sende skolebarn, studenter og arbeidstakere på hjemmekontor. Det gjør at det oppjusteres til brukelig fart og dekning i mange land som tidligere best kunne nåes på telefonnett. Mediemisjoner som Sat-7, Ibra, Miracles Channel, Nordea og mange flere har høye seertall og mye respons på de gode nyheter om Jesus. Sosiale medier, når de brukes målretta og over tid, kan gi seerskarer på opp mot en million, som en misjonær i Kambodsja nå erfarer. Tik Tok og YouTube har sammen med Facebook blitt muligheter til å nå de unådde.

Om mulig enda mer interessant er den åpenhet som ulike folkegrupper nå viser overfor de gode nyhetene om Jesus. Hovedgrunnen er at det Jesus er og tilbyr er unikt i verdens religiøse vrimmel. Han gir en reell og dyptgående frihet og et håp som tåler motgang. Mer enn noen gang er Gud selv på saken og bekrefter de kristnes frimodige vitnesbyrd med tegn, under og mirakler. Det er en åpenhet for Jesus og det er en aktiv kraft som går med oss når vi går, som gjør denne tida til en besøkelsestid. Kan vi forvente at det alltid er så vidåpent i land som tidligere var uinteressert og stengt? Nei, nå er en unik tid for misjon.

Hudson Taylor ble på 1850-tallet sterkt berørt av Kinas åpne dører og de millioner som døde uten å kjenne Jesus. Da han begynte å ta tak i muligheten var det ca 50 misjonærer i det gedigne landet. Bare førti år senere var det steget til 2500 misjonærer. De hadde reist tre måneder med båt for å komme til Kina, pluss ukevis med reise inni landet. Noen døde på veien, andre ble drept i boxer-opprøret, andre døde av sykdom, men de øste på med stadig flere misjonærer, fordi millioner av kinesere døde uten å kjenne Jesus.

Det er ei tid nå for misjon. Det er en besøkelsestid i mange land, det er en åpenhet som verden ikke før har sett. Nå er tida der for å gripe mulighetene. Men vi klarer ikke dette uten deg.  Du kan sørge for at unådde folkegrupper omsider får en reell sjanse til å velge Jesus. Helt konkret kan du se nye folkegrupper få tro på Jesus gjennom din innsats i utreise, bønn og pengegaver.

Om du ikke kan reise selv på kortids- eller langtidsopphold, så kan du sende andre.

La meg gi deg to eksempler: Akkurat nå sender vi ut 20 nye evangelister i Kambodsja. Disse skal jobbe målretta inn mot de 19 siste folkegruppene som ikke enda har hørt om Jesus. Du kan for 7800 i året sende ut en evangelist. Akkurat nå står ungdomsbevegelsen IMPULS i en ungdomsvekkelse, men mangler 20.000 usd for inneværende år. De går i tro og håper at du kan bli deres støttepartner.

Det er vidåpent i land som Kambodsja akkurat nå. Det kan fort endre seg. Nå er en tid for misjon.

Kontakt terje@imikirken.no/47279194 for å finne din rolle i de gjennombrudd som Gud gjør i vår tid

www.imisjon.no gir deg siste nytt om hvorfor alt dette har hast. By the way, idag døde det nye 70.000 mennesker på jorda vår, uten å kjenne Jesus. Det kan vi gjøre noe med!

19
.
5
.
2022

Kommentarer

Siste blogginnlegg