MER HIMMEL PÅ JORD 

av
Geir Loftesnes

IMI-kirken i bønn og faste

Hvordan ville hverdagen din sett ut med litt mer himmel i? Familien din? Arbeidsplassen din? Nabolaget ditt? Det er noe spinnvilt over tanken, men samtidig veldig riktig. Det er akkurat dette Jesus lærer disiplene sine å be i «Vår Far i himmelen»:

«La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen».
Matt 6,10

Eller med enklere ord: Mer himmel på jord. For et privilegium det er å få be denne bønnen.

For eget liv og for våre omgivelser. For menigheten vår, byen vår, landet vårt og nasjonene.

Mer himmel på jord! Overskriften for årets bønne & faste-uke i IMI-kirken. Det ryster, i ordets mest positive forstand, ved perspektivet vårt. Det gir oss en større horisont for det som ligger foran, men også det vi står midt i.

Vi gleder oss til, sammen med deg og resten av menigheten, å se MER HIMMEL PÅ JORD gjennom bønn & faste-uka 2023!

Velkommen

17
.
3
.
2023

Kommentarer

Siste blogginnlegg