Kjære kristne ungdomsleder

av
Bjørn Wang

Denne teksten bygger på det premisset at flest mulig bør komme til tro på Jesus og bli disippelgjort til et liv i etterfølgelse av Ham.

1. Du gjør en utrolig fantastisk jobb!

Høsten er stor og arbeiderne få, og du er en av de få arbeiderne denne høsten som har tatt på deg et ansvar i et kristent ungdomsarbeid. Jeg håper det er slik at du får flere heiarop enn klager sånn jevnt over, men kanskje ikke? MEN: Her får du en uforbeholden klapp på skuldra fra en som er far til fire (og hvor yngstemann nå er 13 år). Jeg håper likevel du synes det er kjekt å lede ungdommer, og at du får utviklet evnene, talentene og nådegavene dine i tjenesten!

2. Du gjør en utrolig viktig jobb!

Vi har ikke statistikken på hvor mange som slutter i kirka i løpet av ungdomstiden i Norge, men i Amerika fins det selvsagt tall på dette. Boken Samfunnsbygger, som kom ut på Frekk Forlag tidligere i år, tar utgangspunkt i en undersøkelse fra forskningsorganisasjonen Barna Group. De så på tallene for drop-outs fra kirkene i unge voksne-segmentet. Det har økt fra 59% i 2011 til 64% i 2019 (www.barna.com). Hva er årsakene til dette store frafallet? Det er selvsagt veldig sammensatt, men de peker på tre hovedårsaker: Manglende kobling tro-karriere, manglende kobling mellom generasjonene og manglende disippelgjøring (Hermund Haaland: Samfunnsbygger, 2019,s. 24). Selv om tallene kan variere fra land til land, og selv om det kan finnes andre årsaker enn disse tre, er det like fullt viktig å stoppe opp for denne kunnskapen som nå ligger på bordet. Hva om du som kristen ungdomsleder kunne bidratt til å tette denne store lekkasjen?

3. Du gjør en utrolig vanskelig jobb!

En ettermiddag i vår lå 12-åringen hjemme på sofaen og han hadde fått det filosofiske blikket: «Har Gud øyne? Ja, for han trenger vel ikke det hvis han vet alt?» Som far (og teolog) må jeg selvsagt gi ham rett i det. Gud trenger ikke øyne for å se, vite og kunne alt. (Men han ser deg, og han fryder seg over det han ser!) Når vi er skapt i Guds bilde, så går det vel mer på funksjon enn på utseende og fysiske egenskaper. Så 12 poeng til 12-åringen for det. Neste spørsmål: «Hvorfor sier de at Gud ikke tåler synd? Kan han være Gud hvis han ikke tåler slike ting?» Igjen må far gruble litt. Står det virkelig i bibelen at Gud ikke tåler synd, i den forstand at han sprekker, flipper ut eller dør? Jesus måtte jo dø på korset for vår synd, men det var vel for vår del, og ikke for Guds vesens skyld? Tredje og siste spørsmål kom mer som en kommentar: «Jeg tror det er bedre å stille spørsmålet om hva Gud er enn hvem.» Igjen treffer gutten spikeren midt på hodet, og minner om en annen 12-åring som satt i tempelet og lyttet og stilte spørsmål (Luk 2,46).

Jeg nevner dette fordi livet som kristen også involverer tanken. Jeg mener å ha sett en dreining i vektleggingen innen kristent ungdomsarbeid over noen tiår fra informasjon til relasjon og fra sanger om Gud til lovsanger til Gud. Og det er selvsagt ikke feil! Jeg vil bare minne om at kristen tro også har en kunnskapsside, og at ungdommer ikke er dumme! De bader i informasjon hver dag, både fra skole(-bøker), internett, spill, serier/filmer, venner etc., og de stiller spørsmål som jeg og min generasjon ikke stilte. De trenger å få snakket om disse spørsmålene, slik at de opplever at det er rom for hele dem i kirka.

4. Du gjør en utrolig løfterik jobb!

En god (og noen år yngre) venn av meg satt på sin første forelesning på NTNU i Trondheim i høst, og den gode professor sa følgende: «Det finnes vitenskap, og det finnes pseudo-vitenskap [altså: løgn-vitenskap]. Kristendom er et eksempel på det siste.» Dette utsagnet er et eksempel på noe av det trøkket som unge kristne møter i utdannings- og jobbsammenheng. Det løfterike dette eksempelet var at min (unge) venn hadde tenkt et par tanker før, hadde hatt et godt kristent miljø hvor store og prinsipielle spørsmål hadde blitt drøftet før, og som hadde gitt rom for både relasjon, tilbedelse og informasjon. Det er dette rommet du som ungdomsleder skaper sammen med teamet ditt! Så ikke tenk negativt når du ikke får kontakt med bråkmakeren på siste rad, når du smører brødskive hundre-og-ørten, når du venter i det uendelige på den som kommer for sent, og når du føler at torsdagskvelden på bedehuset var bortkastet. Tenk på at 14-åringen ikke bare skal overleve som kristen i alle disse overgangene (ungdomsskole-videregående-universitet-jobb-familie), men bære med seg et tankesett, en holdning og en kultur som smitter over på omgivelsene, og folk får en smak av himmel.

5. Du gjør en umulig jobb!

Du er avhengig av Den hellige ånd. Du kan ikke skape tro ,men du kan dele Guds ord og vitnesbyrdet, som skaper tro. Så sett noen mål som bare kan nås ved at Den hellige ånd dukker opp! Forvent det umulige, forvent helbredelser, forvent Gud. Legg til rette for erfaringer som en må ta stilling til, som forvandler, såkalte transformative erfaringer. Legg lista lavt for prøving og feiling, legg lista lavt for at alle kan delta, bruk normale ord om det som skjer. La ikke forbønn, tale, lovsang og så videre bli en oppgave for ekspertene, men la alle bli deltakere på ulike nivå. La alle bli like avhengig av Den hellige ånd som deg selv.

Kjære, gode ungdomsleder!

Du gjør ikke en jobb hvor du er entertaineren og de frammøtte ungdommene er tilskuere. Du leder og former unge som blir med på å skape en helt ny verden. Intet mindre. Tusen hjertelig takk for innsatsen – og ikke slutt!

Hilsen mann (47).

13
.
9
.
2019

Kommentarer

Siste blogginnlegg