Å få liv i gamle glør

av
Bjørn Wang

Kan man vekke døende menigheter til live? IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse reiser til Øst-London for å lære mer.

I Øst-London samarbeider vi med et nettverk av menigheter
innen for den anglikanske kirken. Det som kjennetegner disse menighetene er at
de har foretatt en re-start av nedlagte eller nedleggingstruede menigheter.
Det startet med at menigheten Holy Trinity Brompton (HTB)
ikke hadde plass til alle menneskene som kom til kirken. Løsningen ble å sende
ut grupper på noen titalls mennesker som ville starte menigheter på nytt. Det
har ført til at mange menigheter har fått nytt liv, og flere mennesker har
kommet til tro.

En av disse menighetene er All Hallows Bow, hvor Cris Rogers
er prest. Da han og kona Beki kom dit for noen år siden, var det kun 8 faste
gudstjenestedeltakere igjen. Kirken befinner seg på den postadressen i England
med lavest gjennomsnittsinntekt, og over 50% er innvandrere, for det meste
Bengali-muslimer. Kanskje ikke det letteste stedet å plante menighet?
I dag teller menigheten ca. 150 mennesker hver uke fordelt
på tre gudstjenester. Av de opprinngelige 8, er 7 fremdeles med i menigheten
(en har dødd). Det er ingen selvfølge at de «gamle» takler overgangen til «det
nye». Det handler nok mye om en stor dose kjærlighet, tålmodighet og
anerkjennelse – fra begge sider!

Guds misjon, noe som sitter mer i beina enn i hodet. Det handler om å gå
over veien og besøke naboene. Lytte. Finne ut hvilke behov som bydelen har.
Spørre Gud hva han tenker om behovene i bydelen. Bli en del av svaret, og ikke
bare snakke om problemet.

Poenget er at problemer, behov og nød blir en ressurs for
menigheten. Det betyr ikke at menigheten skal dekke alle slags mulige behov i
nabolaget, men det handler om å se etter hva Gud gjør og bli en del av det.
I de fire ukene før påske er Instituttets heltidsstudenter
plassert i ulike menigheter, fire i Øst-London, én i Bergen, én i Tønsberg og
én i Myanmar. De får alle ulike og unike erfaringer av
, og hva Gud gjør i verden i dag. For det er nemlig
ikke slik at de kristne blir færre og færre og kirkene skrumper inn over alt i
verden. I det globale sør er det stadig flere som kommer til tro på Jesus og
blir en del av kirken. Også i den vestlige verden fins det noen lyspunkter,
blant annet i nevnte London.

Vi ønsker å lære av dem som lykkes, og det samme ønsker vi å
utsette våre studenter for. For det skal bli liv i gamle glør.

27
.
2
.
2018

Kommentarer

Siste blogginnlegg