12 grunner for at IMI driver med høyere utdanning

av
Bjørn Wang

Hvorfor har IMI-kirken engasjert seg i høyere utdanning, og hvorfor det er viktig og riktig å bruke ressurser på dette?

I 2020 inngikk IMI-kirken et samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) om å tilby en årsenhet i misjon og kirke (MIK) i IMI-kirkens lokaler i Stavanger. Årsenheten gir 60 studiepoeng, og utgjør ett av tre år i bachelorgraden i Teologi og ledelse ved HLT. De andre to årene kan tas ved HLT i Oslo, gjerne ved å pendle dit for intensiv undervisning noen uker i løpet av året.

Med denne bloggen ønsker jeg at du som leser med tilhørighet til IMI skal få et styrket eierforhold til dette, og tenke på HLT som «litt ditt», som det står på Coop-kortet. Du får i det følgende presentert 12 grunner for at IMI driver med høyere utdanning. Det finnes helt sikkert flere, men la oss starte med disse.

1.      Vi vil gi videre det vi har fått og det som har vært viktig for oss!

Denne høsten har filmserien Sprengkraft blitt rullet ut. Den viser litt av IMIs nyere historie, det vil si fra 1979, med vekt på å fortelle hva som har vært viktig og hva vil gi videre. Dette har også en faglig side. Noe handler om teologi, noe om ledelse, noe om kultur, noe om relasjon. Ved HLT Stavanger kan en gå mer i dybden på utvalgte emner. Visste du forresten at en kan ta 10 studiepoeng i helbredelse?

2.      Vi vil påvirke kristen lederopplæring i Norge.

Vi tilbyr en kristen lederopplæring som er forankret i et levende og aktivt menighetsliv, hvor det man studerer kan erfares og hvor troen leves ut og vurderes på akademiske premisser. Vi ser en kristen lederutdanning som er både praksisnær og bibelnær, jordnær og himmelnær.

3.      Vi vil forme framtidas ledere i et kirkelandskap i endring.

Vi tror framtida er felleskirkelig. Hvilket skilt som henger over inngangsdøra på kirka eller bedehuset er ikke lenger det saliggjørende. Da IMI søkte et mer formelt partnerskap om høyere utdanning, visste vi ikke helt hva vi så etter. Men da vi satte oss ned rundt bordet hos HLT, landet det i alle fall for meg da vi ba sammen. HLT er jo eid av baptistene og pinsevennene, mens IMI-kirken har en luthersk bekjennelse. Men i bønnefellesskapet kjente jeg at her kan jeg være. Her er det rom, og her er det gjensidig respekt. Og vi har et felles ønske om å skape en ny og bedre verden!

4.      Rekruttering av nye medarbeidere.

Da Jesus kalte folk til å gå med seg, brukte han ordet. Disippel betyr lærling eller student. Vi tror at kunnskap og erfaring motiverer til tjeneste. I mange år har jeg fått henvendelser på telefon eller mail fra menigheter og kristne organisasjoner som trenger nye medarbeidere. Enten står de uten søkere på ledige stillinger, eller så ønsker de folk som har gått på vår skole som søkere. Slike henvendelser setter vi stor pris på, og vi formidler gjerne jobbannonser til våre studenter! Samtidig vil vi si til dere som trenger medarbeidere: By på dere selv! Be deg selv på besøk til skolen vår! Kom og fortell hvordan det er å være kristen leder! Og hjelp oss gjerne med å rekruttere nye medarbeidere! Jesus sa at høsten er stor og arbeiderne få. Be derfor Høstens Herre om å drive arbeidere ut. Jordens befolkning har aldri vært så stor, og det har aldri vært så stort behov som nå!

5.      Kristne ledere trenger også utdanning –eventuelt etterutdanning.

For noen er det kanskje et ideal at en kristen leder skal være det på tross av de menneskelige forutsetningene, en kan gjerne ha doktorgrad i fysikk, mens tjeneste i kirke skal man kvalifiseres for så å si automatisk? Det er gjerne en fordreid tolkning av verset om at «bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende». Vi ser at utdanningsnivået i samfunnet øker generelt, og da er det en stor fordel med kristne ledere som også er utdannet.

6.      Fleksibel utdanning.

Ved HLT kan en ta alt fra et enkeltkurs til en hel bachelorgrad. I samarbeid med Ansgar høyskole tilbyr vi også mastergrad. En kan studere på heltid eller deltid, full eller redusert undervisningstid (egne regler gjelder). Noen kurs er nettbasert, og nå i høst tilbyr vi faktisk lørdagsskole ved HLT Stavanger. Det er emnet ‘Innføring i bibelen’ over fire lørdager fra kl. 10 til 16. Oppstart er 1. oktober og så er det tredje hver lørdag, med flinke lærere fra HLT i Oslo. Det blir to ganger om det gamle testamentet og to om det nye, og selvsagt både eksamen og studiepoeng. Kanskje en mulighet til å få en smakebit? Se hlt.no/stavanger for mer info.

7.      Studiepoeng.

Hvorfor er studiepoeng viktig for mange? I vårt utdannings- og arbeidsliv er studiepoeng kvalifiserende. En bachelorgrad i teologi og ledelse kvalifiserer til flere jobber i menigheter og kristne organisasjoner. En årsenhet kan gi gode argumenter i lønnsforhandlinger. Vi tror riktignok ikke at studiepoengene i seg selv gjør oss til gode medarbeidere, men det er fint å ha på CV-en når man først har brukt tid og krefter på studiene!

8.      Studentene tilfører IMI en viktig verdi!

Vel så viktig som det en student får med seg videre, er det vedkommende legger igjen av verdi på huset. Studentene skaper liv og miljø, stiller gode spørsmål og beriker gjennom deltakelse, praksis, lunsjfellesskap og åndelig fellesskap.

9.      Åndelig liv.

Å studere teologiske emner kan være krevende, fordi mange da gjør det man tror på/Gud til et objekt for akademisk studie. Derfor er det viktig med et studiemiljø som tar studentens åndelige liv på alvor. Danning er en viktig del av utdanningen! Studenter ved HLT Stavanger har full adgang til IMI-stabens bønnetimer, nattverdssamlinger og lunsjbønn på dagtid. En kjerneverdi ved HLT er å sammenholde akademia og åndskraft, samtidig som en har gjensidig respekt for hverandres tradisjon og tro. Vær gjerne med å be for skolen og studentene!

10.  Å søke kunnskap har en egenverdi.

Ved å ha høyere utdanning i huset, øker vår samlede kompetanse. Vi ønsker å være sanne og redelige og tåler fint det kritiske lyset fra den akademiske verden.

11.  Kvalitet ærer Gud og tiltrekker mennesker.

Jeg skal ærlig innrømme at å drive med høyere utdanning er et nitidig arbeid. Det innebærer en bratt læringskurve og mange sene kvelder. Undervisningen skal holde god faglig kvalitet, og Universitets- og høyskoleloven skal etterleves. Studentene skal trives. HLT scorer godt på nasjonale barometre, og har i disse dager en søknad om institusjonsakkreditering inne til vurdering. Det er stimulerende å være en del av en organisasjon med ambisjoner, og som jobber systematisk med å forbedre kvalitet i alle ledd.

12.  Teologi betyr faktisk noe.

Som nevnt er kirkelandskapet i endring. Det innebærer at teologien også er i flux. Ordsp. 23,7 sier at slik vi tenker i vårt indre, slik er vi. Våre valg og handlinger vil gjenspeile hva vi egentlig tenker og mener. Derfor er det viktig at overbevisningene våre er overveide og velbegrunnede. Teologisk arbeid har ofte godt av å holdes lavmælt og i en respektfull tone. Det skjer hos oss i klasserom, på fagdager, i diskusjoner, i studier og i møte med åndelige erfaringer. Ved å ha høyere teologisk utdanning på huset, ønsker IMI-kirken den teologiske diskusjonen velkommen i egnede fora.

22
.
9
.
2022

Kommentarer

Siste blogginnlegg